تبلیغات
عشق

حالی داره

لب رو لبات گذاشتن

راه نفس رو بستن

بابوسه ی تو مردن

........................................

وای كه چه حالی داره

ناز تو رو كشیدن

كنارتو نشستن

حرف هم و شنیدن

...................................

وای كه چه حالی داره

دست تو موهات كشیدن

نازو نوازش هم

تن هم وبوسیدن

...................................

وای كه چه حالی داره

به رو به رونشستن

دست توی دست گذاشتن

چشم توی چشمات دوختن

.........................................

وای كه چه حالی داره

باتو نفس كشیدن

تن لباتو خوردن

به اوج عشق رسیدن

...................................

وای كه چه حالی داره

تو داغیه تن تو

حس نوازش هم

به التهاب رسیدن

..................................

وای كه چه حالی داره

دست تو رو گرفتن

تمام احساستو

یكجا بغل گرفتن

...............................

وای كه چه حالی داره

وای كه چه حالی داره

لب به لب تو دوختن

بابوسه ی تو مردن


+ نوشته شده در یکشنبه 7 شهریور 1389 ساعت 08:59 ب.ظ توسط مجنون مجنونی نظرات |

?