تبلیغات
عشقامشب از لطف به دلداری ما آمده ایخوش قدم باش که بسیار به جا آمده ایچه عجب یاد حریفان پریشان کردیلطف کردی که بیاد فقرا آمده ایتو که در خواب هم از آمدنت بود دریغدر شگفتم که به ناگاه چرا آمده ایسر مهر آمدی از سر مگر ای ترک خطایا خطا کردی و ره را به خطا آمده ایگفته بودی شبی از حالت من می پرسیشاید اندر پی وعده به وفا آمده ایشب وصل گله از دوست دلا یاوه مگوبخت بد باز تو امشب به صدا آمده ایکاخ شه را به پشیزی نخرد کلبه ماتا تو ای شاه به دیدار گدا آمده ایسر به پای تو فشانم که صفا آوردیتا به دیداری این بی سر و پا آمده ای
+ نوشته شده در دوشنبه 3 مرداد 1390 ساعت 02:19 ق.ظ توسط مجنون مجنونی نظرات |

?