تبلیغات
عشق
Once a Girl when having a conversation with her lover, asked

Why do you like me..? Why do you love me?

I can't tell the reason... but I really like you

You can't even tell me the reason... how can you say you like me?

How can you say you love me?

یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید

چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟

دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"‌دوست دارم

تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی... پس چطور دوستم داری؟

چطور میتونی بگی عاشقمی؟

I really don't know the reason, but I can prove that I love U

Proof ? No! I want you to tell me the reason

Ok..ok!!! Erm... because you are beautiful,

because your voice is sweet,

because you are caring,

because you are loving,

because you are thoughtful,

because of your smile,

من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم

ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی

باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،

صدات گرم و خواستنیه،

همیشه بهم اهمیت میدی،

دوست داشتنی هستی،

با ملاحظه هستی،

بخاطر لبخندت،

The Girl felt very satisfied with the lover's answer

Unfortunately, a few days later, the Lady met with an accident and went in coma

The Guy then placed a letter by her side

Darling, Because of your sweet voice that I love you, Now can you talk?

No! Therefore I cannot love you

Because of your care and concern that I like you Now that you cannot show them, therefore I cannot love
 you

Because of your smile, because of your movements that I love you

Now can you smile? Now can you move? No , therefore I cannot love you


دختر از جوابهای اون خیلی راضی و قانع شد

متاسفانه، چند روز بعد، اون دختر تصادف وحشتناكی كرد و به حالت كما رفت

پسر نامه ای رو كنارش گذاشت با این مضمون

عزیزم، گفتم بخاطر صدای گرمت عاشقتم اما حالا كه نمیتونی حرف بزنی، میتونی؟

نه ! پس دیگه نمیتونم عاشقت بمونم

گفتم بخاطر اهمیت دادن ها و مراقبت كردن هات دوست دارم اما حالا كه نمیتونی برام اونجوری باشی، پس منم

نمیتونم دوست داشته باشم

گفتم واسه لبخندات، برای حركاتت عاشقتم

اما حالا نه میتونی بخندی نه حركت كنی پس منم نمیتونم عاشقت باشم

If love needs a reason, like now, There is no reason for me to love you anymore

Does love need a reason?

NO! Therefore!!

I Still LOVE YOU...

True love never dies for it is lust that fades away

Love bonds for a lifetime but lust just pushes away

اگه عشق همیشه یه دلیل میخواد مثل همین الان، پس دیگه برای من دلیلی واسه عاشق تو بودن وجود نداره

عشق دلیل میخواد؟

نه!معلومه كه نه!!

پس من هنوز هم عاشقتم

عشق واقعی هیچوقت نمی میره

این هوس است كه كمتر و كمتر میشه و از بین میره

Immature love says: "I love you because I need you"

Mature love says "I need you because I love you"

"Fate Determines Who Comes Into Our Lives, But Heart Determines Who Stays"

"عشق خام و ناقص میگه:"من دوست دارم چون بهت نیاز دارم

"ولی عشق كامل و پخته میگه:"بهت نیاز دارم چون دوست دارم

"سرنوشت تعیین میكنه كه چه شخصی تو زندگیت وارد بشه، اما قلب حكم می كنه كه چه

شخصی در قلبت بمونه"+ نوشته شده در دوشنبه 3 مرداد 1390 ساعت 02:41 ق.ظ توسط مجنون مجنونی نظرات |

?