تبلیغات
عشقدختر پسری با سرعت120کیلومتر سوار بر موتور سیکلتدختر:آروم تر من میترسمپسر:نه داره خوش میگذرهدختر:اصلا هم خوش نمیگذره تو رو خدا خواهش میکنم خیلی وحشتناکهپسر:پس بگو دوستم داریدختر :باشه باشه دوست دارم حالا خواهش میکنم آروم ترپسر:حالا محکم بغلم کن(دختر بغلش کرد)پسر:میتونی کلاه ایمنی منو برداری بذاری سرت؟اذیتم میکنهو.....روزنامه های روز بعد: موتور سیکلتی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به ساختمانی اثابت کرد موتور سیکلت دو نفر

سرنشین داشت اما تنها یکی نجات یافت حقیقت این بود که اول سر پایینی پسر که سوار موتور سیکلت بود متوجه

شد ترمز بریده اما نخواست دختر بفهمه در عوض خواست یکبار دیگه از دختر بشنوه که دوستش داره(برای اخرین بار)

+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مرداد 1390 ساعت 05:01 ب.ظ توسط مجنون مجنونی نظرات |

?